Oprema i resursi Visoke tehničke škole strukovnih studija u Zrenjaninu

Visoke tehnička škola strukovnih studija Zrenjanin raspolaže sa objektom od 6749 m2, što znači da može da upiše 1500 studenata. Amfiteatar koji ukupno može da primi ¼ ukupnog broja upisanih studenata u jednoj smeni. Amfiteatar Visoke tehničke škole strukovnih studija Zrenjanin ima 250 mesta. Kompjuterske učionice kapaciteta 20 mesta sa vezom za internet. Visoka tehnička škola strukovnih studija Zrenjanin raspolaže sa: