Master Tehnološko inženjerstvo

Završetkom studijskog programa student stiče opšte sposobnosti: primene naprednih, temeljnih i specijalizovanih znanja u praksi, uz vrednovanje komercijalnih tehnologija u oblasti rada; korišćenja logike i istraživačkih tehnika za rešavanju složenih problema u praksi; inovativan doprinos razvoju oblasti tehnološkog inženjerstva, racionalno, optimalno i uz minimizaciju rizika koristi procesne uređaje, sirovine, proizvode, prepoznavanje, analiza i predviđanja rešenja i posledica rešenja problema iz prakse i u međunarodnim uslovima rada; da rasuđuje i daje moguće zaključke, koji sadrže i promišljanja o društvenim i etičkim odgovornostima. Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti: planira i realizuje primenjena i razvojna istraživanja; upravlja projektima; analiza opasnosti rada tehnoloških procesa; priprema i prezentacija stručnih studija i izveštaja; korišćenje literature, usvojenih znanja i iskustava iz prakse, učešće u istraživačkim programima; organizacija i planiranja aktivnosti u oblasti upravljanja i optimizacije tehnološkim procesom; učešće u realizovanju planova monitoringa životne sredine; razumevanje i korišćenje merno-regulacione tehnike, mehatroničkih sistema i informacionih sistema u proizvodnji; sprovodi tehnike dobre inženjerske prakse; ima razvijene veštine i spretnosti za rad u disciplinama iz oblasti tehnološkog inženjerstva.

Spisak predmeta

R. br. Predmet ESPB

Prva godina

1. Inženjerska matematika 7
2. Organizaciono ponašanje 7
3. Hemijski akcedenti i prevencija u životnoj sredini 7
4. Merna tehnika 7
5. Biotehnološko inženjerstvo 7
6. Mehatronički sistemi 7
Odabrana poglavlja tehnologije farmaceutskih proizvoda
Odabrana poglavlja iz energetskih sistema
Sistemi OIE
Odabrana poglavlja tehnologije ekstraktivnih proizvoda
Odabrana poglavlja tehnologije fermentacionih proizvoda
Katalitičke tehnologije u naftno - petrohemijskoj industriji
Ambalaža i sistemi za pakovanje
Upravljanje sistemom za HACCP i GMP
Odabrana poglavlja mikrobiologije hrane
7. Stručna praksa 1 TIM 4

Druga godina

8. Operaciona istraživanja 8
9. Tehnologija vode i prečišćavanje otpadnih voda 8
10. Upravljanje lancima sanbdevanja 8
Upravljanje otpadom i reciklaža
Upravljanje projektima
Odabrana poglavlja informacionih sistema u proizvodnji
Monitoring životne i radne sredine
11. Stručna praksa 2 TIM 4
12. Primenjeni istraživački rad 10
13. Master rad 14