Master Mašinsko inženjerstvo

Kompetencije koje označavaju završetak Master strukovnih studija mašinskog inženjerstva stiču studenti: koji su pokazali produbljeno znanje, razumevanje i stručne veštine u odabranim užim oblastima master strukovnih studija, a koje se zasniva na znanju i veštinama stečenim na osnovnim strukovnim studijama kao vid posebne pripreme i odgovarajuće je za uspešan rad u oblasti master strukovnih studija; u stanju su da primene produbljeno znanje, razumevanje i veštine za uspešno rešavanje složenih problema u delimično novom ili nepoznatom okruženju u užim oblastima studija; stekli su znanje i veštine potrebne za timski rad pri rešavanju složenih problema iz struke; imaju povećanu sposobnost da integrišu stečena znanja i veštine, da rasuđuju i daju, na osnovu dostupnih informacija, moguće zaključke koji istovremeno sadrže promišljanja o društvenim i etičkim odgovornostima povezanim sa primenom njihovog znanja i sudova; u stanju su da efikasno prate i usvajaju novine u oblasti master strukovnih studija i da na jasan i nedvosmislen način prenesu svoje zaključke, znanje i postupak zaključivanja stručnoj i široj javnosti; mogu da planiraju, organizuju, upravljaju i kontrolišu radne procese u mašinskoj industriji i u stanju da sagledaju ekološke posledice tehničkih procesa u mašinskoj industriji kao i mehanizme za uspostavljanje održivog razvoja.

Spisak predmeta

R. br. Predmet ESPB

Prva godina

1. Inženjerska matematika 7
2. Ispitivanje materijala i konstrukcija 7
3. Održavanje mašina i opreme 7
4. Merna tehnika 7
5. CAD/CAM sistemi 7
6. Mehatronički sistemi 7
Industrijski manipulatori i roboti
Odabrana poglavlja iz energetskih postrojenja
Sistemi OIE
Električne mašine
Ambalaža i sistemi za pakovanje
7. Stručna praksa 1 MIM 4

Druga godina

8. Operaciona istraživanja 8
9. Virtuelni razvoj proizvoda 8
10. Upravljanje lancima snabdevanja 8
Upravljanje otpadom i reciklaža
Upravljanje projektima
Odabrana poglavlja iz inforamcionih sistema u proizvodnji
Organizaciono ponašanje
11. Stručna praksa 2 MIM 4
12. Primenjeni istraživački rad 10
13. Master rad 14