Mašinsko inženjerstvo

Strukovni inženjer mašinstva stiče sposobnosti primene stečenih znanja iz matematike, prirodnih nauka i inženjerstva primenjuje u praksi uz permanentno inoviranje i unapređivanje, i da identifikuje, formuliše i rešava inženjerske probleme. Stiče veštine korišćenja tehnike i modernih inženjerskih alate potrebnih za inženjerski praktičan rad. Strukovni inženjer mašinstva u čestvuje u procesu proizvodnje, njegovoj organizaciji i kontroli, primenom stečenih stručnih znanje, usvojenih metoda proračuna i razvijenih veština, kontinuirano kontroliše i optimalno vodi tehnološki proces u celini, samostalno vrši statističku obradu podataka dobijenih tokom analize sirovina i proizvoda i praćenja proizvodnog procesa, da ih formuliše i da na osnovu njih donosi relevantne zaključke i na adekvatan i jasan način predstavlja rezultate svoga rada. Primenjuje postojeći dizajn procesa za dobijanje proizvoda prema zahtevu tržita. Poznaje: osnovne segmente mašinskog inženjerstva od mikro do makro procesa, osnovne faze, postupke i operacije u tehnološkom procesu proizvodnje, parametre tehnoloških procesa koji utiču na kvalitet, kvantitet i ekonomičnost proizvodnje u mašinskoj industriji. Ima etički pristup u svim profesionalnim aktivnostima; sa stručnog aspekta učestvuje u budućem tehničkom razvoju preduzeća,poseduje sposobnost za timski rad i motivaciju neposrednih saradnika u cilju stimulisanja njihove kreativnosti i stvaralačkih potencijala. Svoje inženjersko znanje primenjuje u skladu ne samo sa ekonomskim, već i etičkim, ekološkim i principima održivog razvoja i sa razumevanjem učestvuje u implementaciji standarda u oblasti mašinskog inženjerstva, kako u pogledu postizanja kvaliteta proizvoda, tako i u oblasti prilagođavana postojećih tehnologija propisima o zaštiti životne sredine. Kompetentan da učestvuje u pripremi nove i korišćenju postojeće tehničke dokumentacije.
Prema Dozvoli za rad osnovne strukovne studije Mašinskog inženjerstva može se ukupno upisati 60 studenata.

Automatsko upravljanje i mehatronika

Ciljevi studijskog programa:
Primena stečenog znanja iz oblasti automatskog upravljanja i prateće računarske opreme u procesu upravljanja i nadzora nad procesom proizvodnje u različitim granama industrije, praćenje i primena novina u struci (sticanje znanja iz opšte obrazovnih predmeta i savremenih oblasti automatskog upravljanja i računarstva koji mu omogućavaju da sa uspehom prati oblasti savremene teorije automatskog upravljanja i računarski upravljanih procesa), učešće u multidisciplinarnom timskom radu u cilju rešavanja problema vezanih za računarske tehnologije i automatsko upravljanje u procesu nadzora nad različitim procesima u industriji, rešavanje problema hardvera i softvera u oblasti računarskih tehnologija i automatskog upravljanja, održavanje opreme i sistema za automatsko upravljanje i procesna merenja, mogućnost usavršavanja i samostalnog praćenja savremenih dostignuća u struci.

Računarske tehnologije u proizvodnji

Ciljevi studijskog programa:
Sprovođenje i rešavanje konkretnih problema u sferi proizvodnog inženjerstva uz pomoć savremene opreme - od projektovanja primenom računara, preko razvoja, planiranja do upravljanja na svim nivoima, od pogona do složenih industrijskih sistema. Mogućnost ostvarivanja konkretnih zadatke inženjera u uslovima proizvodnje i primene mašinskih obradnih sistema. Primena stečenog znanja u organizovanju i realizaciji procesa proizvodnje i mogućnost daljeg stručnog usavršavanja i samostalnog praćenja savremenih dostignuća u struci kao i da primene stečenih znanja tokom radne karijere.

Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije

Ciljevi studijskog programa:
Strukovni inženjer mašinskog inženjerstva, modula Energetska efikasnost steći će znanje pomoću kojeg će moći uspešno da na bazi teorijskih i praktičnih saznanja (procesi, operacije, oprema i postrojenja) rešava konkretne probleme tehničke prakse, kao i razvoja tehnike i tehnologije u oblasti termoenergetike; da učestvuje u multidisciplinarnom timskom radu u cilju rešavanja problema vezanih za oblast upotrebe obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti; da primeni stečena teoretska znanja iz oblasti primene obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u praksi; da se pridržava zakona, standarda i propisa u oblasti termoenergetike, uz poštovanje moralnih i etičkih normi struke; da se dalje stručno usavršava i samostalno prati savremena dostignuća u struci kao i da primeni stečena znanja tokom radne karijere.

Spisak predmeta

R. br. Predmet ESPB

Prva godina

1. Matematika 8
2. Engleski jezik 5
3. Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom 6
4. Mehanika 1 6
5. Sociologija 4
6. Mehanika 2 7
7. Tehnički materijali 7
8. Otpornost materijala 7
9. Poslovni engleski 5
Računari
10. Hidraulika i pneumatika 5

Druga godina

11. Elektrotehnika 1 6
12. Mašinski elementi 8
13. Tehnologije mašinske obrade 1 6
14. Termodinamika 6
15. Nove proizvodne tehnologije 7
Obnovljivi izvori energije
Automatsko upravljanje
16. Tehnologija zavarivanja i reparature 6
Tehnologija zavarivanja i reparature
Inženjerski softveri
17. Inženjerski softveri 7
Preduzetništvo
Inženjerski softveri
Preduzetništvo
Tehnologija zavarivanja i reparature
Preduzetništvo
18. Informacioni sistemi u proizvodnji 6
Tehnike merenja i kontrola kvaliteta
19. Tehnologija mašinske obrade 2 8
Toplotne operacije i aparati
Objekti upravljanja

Treća godina

20. Kompjuterom podržano konstruisanje 6
21. Transportni sistemi 7
Klipne i turbo mašine
Računarske mreže
22. Alati pribori 7
Energetska postrojenja
Procesori i mikrokontroleri
23. Digitalni sistemi 7
24. Bezbednost mašina i opreme 7
Mehatronika
25. Inženjerska etika 7
Hibridni motori i vozila
26. Programiranje CNC mašina 8
Energetska efikasnost
Proporcionalna tehnika
27. Stručna praksa 3
28. Završni rad 8