• Prekršajni sud u Subotici

  Prekršajni sud u Subotici

   24000 Subotica, Trg Lazara Nešića 1
   024 554-955, 024 641-160
   024 554-955
   prekrsajnisudsub@mts.rs

  Matični broj: 08896224 PIB: 106400433

  Predsednik suda
  Tanja Vladušić Rudić

 • Prekršajni sud u Subotici, Odeljenje suda u Bačkoj Topoli

  Prekršajni sud u Subotici

  Odeljenje suda u Bačkoj Topoli

   24300 Bačka Topola, Petefi brigade 5
   024 715-456
   024 715-670
   odeljenjebt@mts.rs

 • Prekršajni sud u Subotici, Odeljenje suda u Malom Iđošu

  Prekršajni sud u Subotici

  Odeljenje suda u Malom Iđošu

   24321 Mali Iđoš, Glavna 32
   024 731-420
   024 731-420
   sudijami@yahoo.com

Korona virus

Isključi nasilje

Elektronska evidencija stalnih sudskih prevodilaca i tumača

Odluka o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti